Tất/Vớ Nike Jordan Everyday Max

700.000 

còn 3 hàng